Πολυγαμία (ουσιαστικό):

αναφέρεται στην πρακτική, την επιθυμία ή τον προσανατολισμό προς την πραγματοποίηση ηθικών, ειλικρινών και συναινετικών μη μονογαμικών σχέσεων (δηλαδή σχέσεων που μπορεί να περιλαμβάνουν πολλαπλούς συντρόφους). Συχνά συντομεύεται σε “poly”.

Scroll to Top