Προκατάληψη (ουσιαστικό):

Σχετίζεται με την εσωτερική αρνητική αντίληψη ενός ατόμου για μια ομάδα ατόμων. Προκατάληψη υπάρχει, όταν ένα άτομο δέχεται ένα στερεότυπο ως δική του εσωτερική πεποίθηση. Για παράδειγμα προκατάληψη είναι ότι «οι γυναίκες δεν μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης γιατί είναι υπερβολικά ασταθείς και συναισθηματικές».

Scroll to Top