Ρομαντική έλξη (επίθετο και ουσιαστικό):

η επιθυμία για ρομαντική οικεία συμπεριφορά (π.χ. γνωριμίες, σχέσεις, γάμος), η οποία βιώνεται σε διάφορους βαθμούς (από λίγο έως καθόλου, έως έντονα). Συχνά συγχέεται με τη σεξουαλική έλξη, τη συναισθηματική έλξη ή/και την πνευματική έλξη.

Scroll to Top