Σεξουαλική προτίμηση (ουσιαστικό):

τα είδη σεξουαλικής επαφής, διέγερσης και ικανοποίησης που αρέσουν σε κάποιο άτομο.

Scroll to Top