Σεξουαλικός προσανατολισμός (ουσιαστικό):

το είδος της σεξουαλικής, ρομαντικής, συναισθηματικής / διανοητικής έλξης που κάποιο άτομο έχει την ικανότητα να

Scroll to Top