Σεξουαλικός προσανατολισμός (ουσιαστικό):

το είδος της σεξουαλικής, ρομαντικής, συναισθηματικής / διανοητικής έλξης που κάποιο άτομο έχει την ικανότητα να αισθάνεται για άλλα άτομα. Γενικά χαρακτηρίζεται με βάση τη σχέση φύλου μεταξύ του ατόμου και των ατόμων που το έλκουν (π.χ. ομόφυλος, αμφιφυλόφιλος ή ετερόφυλος σεξουαλικός προσανατολισμός). Συχνά συγχέεται με τη σεξουαλική προτίμηση

Scroll to Top