Σημαία υπερηφάνειας ουράνιο τόξο:

Το παγκόσμιο σύμβολο υπερηφάνειας για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλο τον κόσμο.

Scroll to Top