Στερεότυπο (ουσιαστικό):

η υπεραπλουστευμένη γενίκευση για μία Στερεότυπο (ουσιαστικό): ομάδα ανθρώπων, που διακρίνεται με βάση ένα εύκολα αντιληπτό χαρακτηριστικό (φύλο, εθνικότητα, υπηκοότητα, κοινωνική τάξη, επάγγελμα). Π.χ. όλοι οι γκέι άνδρες είναι θηλυπρεπείς, όλες οι γυναίκες είναι συναισθηματικές, οι άνδρες δεν κλαίνε.

Scroll to Top