Συναισθηματική έλξη (ουσιαστικό):

όταν ένα άτομο επιθυμεί να εμπλακεί σε συναισθηματικά οικεία συμπεριφορά (π.χ. να μοιραστεί, να εμπιστευτεί, να αλληλεξαρτηθεί). Βιώνεται σε διάφορους βαθμούς (λίγο -καθόλου – πολύ έντονα). Συχνά εκλαμβάνεται λανθασμένα ως σεξουαλική έλξη, ρομαντική έλξη ή/και πνευματική έλξη.

Scroll to Top