Συνηγορώ / υπερασπίζομαι (ρήμα):

υποστηρίζω ενεργά ή μάχομαι για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού. Εργάζομαι για να ενισχύσω την συμπερίληψη των υποεκπροσωπούμενων ομάδων ή εκπαιδεύω άλλα άτομα για την επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού.

Scroll to Top