Σύμμαχα άτομα (συμμαχία) των ΛΟΑΤΚΙΑ+ (ally / LGBTQIA+ allyship):

άτομα που δεν ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και η στάση που υιοθετούν (συμμαχία) η οποία αποβλέπει στην αντιμετώπιση της ετεροκανονικότητας, του σεξισμού, της αρνητικής ή εχθρικής κοινωνικής συμπεριφοράς και άνισων κρατικών πολιτικών σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙΑ+. Η ενεργής αυτή στάση, ενίοτε και ακτιβισμός, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η αποδόμηση της ετεροκανονικότητας, του μονοσεξισμού, της καταπίεσης των τρανς και του μισογυνισμού συνιστά ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα σύμμαχα της ΛΟΑΤΚΙΑ+ κοινότητας άτομα ασκούν καθοριστική επίδραση, εγείροντας τα ζητήματα αυτά και εκπαιδεύοντας άλλα άτομα, ενόσω και τα ίδια εκπαιδεύουν συνεχώς εαυτά σχετικά με τις κοινότητες προς τις οποίες δρουν συμμαχικά.

Scroll to Top