Τρίτο φύλο (ουσιαστικό):

φάσμα φύλου που δεν ταυτίζεται μόνον και αποκλειστικά είτε με το ανδρικό είτε με το γυναικείο. Αυτή η κατηγορία φύλου χρησιμοποιείται από κοινωνίες που αναγνωρίζουν τρία ή περισσότερα φύλα, τόσο σύγχρονες όσο και παλιότερες (π.χ. two spirit). Eίναι επίσης εννοιολογικός όρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικά από κάθε άτομο και έχει στόχο να υπερκεράσει το δίπολο για το φύλο.

Scroll to Top