Τραβεστί:

Παρωχημένος και κακοποιητικός όρος που αναφερόταν λανθασμένα και σε τρανς πρόσωπα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται· αντ’ αυτού μπορεί να χρησιμοποιείται σωστά ο όρος «παρενδυτικός» (βλ. παραπάνω).

Scroll to Top