Τρανς ή διεμφυλικός -ή -ό (επίθετο):

1 περιγραφή ταυτότητας φύλου για κάποιο άτομο που έχει μεταβεί (ή μεταβαίνει) από ένα φύλο σε ένα άλλο. 2 όρος ομπρέλα στον οποίο εντάσσονται όλα τα άτομα που βιώνουν το φύλο τους διαφορετικά από το κοινωνικό πρότυπο (π.χ. μη δυαδικά άτομα, crossdressers) ή από το φύλο που τους αποδόθηκε στη γέννηση (π.χ. τρανς άτομα). Η διαδικασία μπορεί να αφορά στον εσωτερικό κόσμο του ατόμου –άρα σχετίζεται με την ταυτότητα φύλου– είτε αφορά στον τρόπο που το άτομο παρουσιάζει στον έξω κόσμο το φύλο του – άρα σχετίζεται με την έκφραση φύλου.

Scroll to Top