Τρανσέξουαλ (ουσιαστικό και επίθετο):

Παλιότερος όρος που δήλωνε τα άτομα σε φυλομετάβαση, έχει αντικατασταθεί, χωρίς διαφοροποίηση, από τον γενικό όρο “τρανς” (βλ. παραπάνω).

Scroll to Top