Τρανσφεμινισμός (ουσιαστικό):

κίνημα από και για τρανς γυναίκες που θεωρούν ότι η απελευθέρωσή τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την απελευθέρωση όλων των γυναικών και όχι μόνο. Μορφή φεμινισμού που περιλαμβάνει όλες τις γυναίκες που αυτοπροσδιορίζονται ως τέτοιες, ανεξάρτητα από το φύλο που τους έχει αποδοθεί κατά τη γέννηση. Αμφισβητεί τα προνόμια των cisgender. Κεντρική θέση του κινήματος είναι τα άτομα έχουν το δικαίωμα να ορίζουν ποιες είναι.

Scroll to Top