Τρανσφοβικός (επίθετο):

λέξη που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο που έχει κάποια στοιχεία αυτού του φάσματος αρνητικών στάσεων, σκέψεων, προθέσεων, απέναντι στα τρανς άτομα.

Scroll to Top