Υγειονομική περίθαλψη που υποστηρίζει την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζει την υγειονομική περίθαλψη που υποστηρίζει την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου ως οποιονδήποτε συνδυασμό «κοινωνικών, ψυχολογικών, συμπεριφορικών ή ιατρικών παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην υποστήριξη της ταυτότητας φύλου ενός ατόμου».

Scroll to Top