Φεμινισμός (ουσιαστικό):

πρόκειται για ένα διανοητικό πλαίσιο και κοινωνικό κίνημα με ευρύ φάσμα ιδεών, πολιτικών εγχειρημάτων και επιχειρημάτων που αποσκοπούν στην εγκαθίδρυση πολιτικής, οικονομικής, προσωπικής και κοινωνικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την άρση των δυσμενών διακρίσεων και της άνισης μεταχείρισης με κριτήριο το φύλο. Στον φεμινισμό έχει πλέον ενσωματωθεί και η ιδέα ότι το φύλο δεν περιορίζεται στο δίπολο άνδρας – γυναίκα. Με βάση την πεποίθηση αυτή, οι διεκδικήσεις του φεμινισμού συχνά υπερβαίνουν έμφυλο δίπολο και αφορούν την ισότητα ανεξαρτήτως φύλου. Υπάρχουν πολλές εκδοχές φεμινισμού (π.χ. μαύρος, σοσιαλιστικός, φιλελεύθερος, διαθεματικός) και τέσσερα κύματα φεμινισμού. Σήμερα βιώνουμε είτε την μετάβαση από το τρίτο στο τέταρτο κύμα, είτε έχουμε εισαχθεί ήδη στο τέταρτο κύμα. Στο επίκεντρο του τέταρτου κύματος βρίσκονται ενδεικτικά: η απόδοση δικαιοσύνης για τις γυναίκες και η αντίθεσή τους στη σεξουαλική παρενόχληση και τη βία κατά των γυναικών (σε όλες τις μορφές της) καθώς και η τεχνολογικία (ψηφιακός φεμινισμός).

Scroll to Top