Φυλομετάβαση (ουσιαστικό) / Φυλομεταβαίνω (ρήμα):

αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία ένα διεμφυλικό (τρανς) άτομο αλλάζει πτυχές του εαυτού του (π.χ. την εμφάνισή του, το όνομα, τις αντωνυμίες του), ώστε να είναι συμβατό με το φύλο του (σε αντίθεση με το φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση). Η φυλομετάβαση μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από κοινωνικά (νέο όνομα, αντωνυμίες, διαφορετικό ντύσιμο), ιατρικά (ορμονοθεραπεία, χειρουργική επέμβαση) και νομικά (π.χ. αλλαγή άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού γέννησης) βήματα που βοηθούν στην εδραίωση της ταυτότητας φύλου του ατόμου.

Scroll to Top