Χαρακτηριστικά φύλου (ουσιαστικό):

χρωμοσωμικά, γονιδιακά και ανατομικά χαρακτηριστικά του ατόμου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν πρωτογενή χαρακτηριστικά (όπως τα εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα) και δευτερογενή χαρακτηριστικά (όπως η μυϊκή μάζα, η ανάπτυξη στήθους ή τριχοφυΐας).

Scroll to Top