Χειρουργική επέμβαση επαναπροσδιορισμού / επιβεβαίωσης φύλου (Gender Reassignment Surgery GRS) (ουσιαστικό):

ιατρική επεμβατική πράξη που διενεργούν κάποια τρανς άτομα με σκοπό την ευθυγράμμιση των πρωτογενών και δευτερογενών χαρακτηριστικών φύλου του σώματός τους με το βιωμένο τους φύλο, όταν που τους αποδόθηκε στη γέννηση δεν είναι ευθυγραμμισμένο.

Scroll to Top