Cisgender /”siss-jendur”

asmens lyties apibūdinimas, kurio gimimo metu priskirta lytis ir lytinė tapatybė sutampa (pvz., asmuo, kuriam gimimo metu buvo priskirtas vyras ir kuris save identifikuoja kaip vyrą). Žodis cisgender taip pat gali būti trumpinamas į “cis”.

Scroll to Top