Closeted

asmuo, kuris nėra atviras nei sau, nei kitiems dėl savo (queer) seksualumo ar lytinės tapatybės. Tai gali būti pasirinktinai ir (arba) dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, baimės dėl savo saugumo, bendraamžių ar šeimos atstūmimo, nepritarimo ir (arba) būsto, darbo ir pan. praradimo. Taip pat žinomas kaip “užsisklendimas”. Kai žmogus nusprendžia nutraukti šią tylą, jis “išeina” iš slaptumo (žr. “coming out”).

Scroll to Top