Gatekeeping

veikla, kuria kontroliuojama ir paprastai ribojama bendra prieiga prie ko nors, dažnai naudojama sprendžiant, kas atitinka ar neatitinka LGBT+ identifikavimo kriterijų. Šis terminas dažnai vartojamas kalbant apie transformaciją, kai egzistuoja griežti oficialūs reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti, norint mediciniškai ar teisiškai pereiti į kitą lytį. Tačiau šis terminas taip pat gali būti vartojamas apibūdinant translyčių asmenų neįleidimą į lyčių erdves (pvz., viešuosius tualetus), reikalaujant, kad jie “įrodytų” savo lytinę tapatybę pagal savavališkai nustatytą standartą ir tik tada būtų įleisti.

Scroll to Top