Lygybė

būsena, kai su asmenimis, priklausančiais tai pačiai kategorijai ir susiduriančiais su panašiomis problemomis, elgiamasi vienodai, ypač kalbant apie statusą, teises ir galimybes.

Scroll to Top