Poliamorija (polyamorous)

reiškia etiškų, sąžiningų ir bendru sutarimu grindžiamų nemonogaminių santykių praktiką, troškimą arba orientaciją (t. y. santykius, kuriuose gali būti keli partneriai). Dažnai sutrumpinamas iki „poli“.

Scroll to Top