Sąjungininkas / palaikantis LGBTQIA+

LGBTIQ+ bendruomenei nepriklausančių žmonių praktika, kai jie susiduria su heteroseksizmu, seksizmu, genderizmu, alloseksizmu ir monoseksizmu savyje ir kituose, vadovaudamiesi savais interesais ir rūpindamiesi lesbiečių, gėjų, biseksualų, transseksualų, queer, interseksualų ir aseksualų gerove.  Ji remiasi supratimu, kad heteroseksizmo, monoseksizmo, trans priespaudos / trans mizoginijos / transseksizmo ir alloseksizmo panaikinimas yra socialinio teisingumo klausimas. Sąjungininkai griauna ir ugdo priespaudos erdves ir turi nuolat dirbti, kad šviestųsi apie bendruomenes, su kuriomis jie veikia kaip sąjungininkai.

Scroll to Top