(Socialinė) lygybė

būklė, kai visi asmenys konkrečioje visuomenėje turi vienodas teises, laisves ir statusą, galbūt įskaitant pilietines teises, saviraiškos laisvę, autonomiją ir vienodas galimybes naudotis tam tikromis viešosiomis gėrybėmis ir socialinėmis paslaugomis.

Scroll to Top