Transfeminizmas

apibrėžiamas kaip „transfeminizmo judėjimas, skirtas transmoterims, kurios mano, kad jų išsivadavimas yra glaudžiai susijęs su visų moterų išlaisvinimu ir už jos ribų“. Tai feminizmo forma, apimanti visas save identifikuojančias moteris, nepaisant priskirtos lyties, ir ginčijanti cislyčių privilegijas. Pagrindinis principas yra tas, kad asmenys turi teisę apibrėžti, kas jie yra.

Scroll to Top