Žmogaus teisės

atspindi pagrindinius žmogaus poreikius, nustato pagrindinius standartus, be kurių žmonės negali gyventi oriai. Jie yra būdingi ir bendri visiems žmonėms, juos saugo nacionalinė ir tarptautinė teisė. Paprastai jos suprantamos kaip neatimamos pagrindinės teisės, kurias asmuo turi iš prigimties vien todėl, kad yra žmogus.

Scroll to Top