demiromantyczny_a

określenie osoby o niewielkiej lub żadnej zdolności do odczuwania romantycznego przyciągania, dopóki nie powstanie z kimś silna więź emocjonalna, często w ramach związku romantycznego.

Scroll to Top