drag king

osoba, która w formie artystycznej performuje (hiper-)męskość.

Scroll to Top