gender-expansive

określenie w języku angielskim opisujące osobę o szerszym, bardziej elastycznym zakresie tożsamości i/lub ekspresji płciowej niż jest to zwyczajowo kojarzone z binarnym systemem płci. Pojęcie to jest często używane jako termin zbiorczy w odniesieniu do młodych ludzi nadal rozpoznających możliwości swojej ekspresji i/lub tożsamości płciowej.

Scroll to Top