homofobiczny

słowo używane do opisania działań, zachowań lub osób, które wykazują elementy tego zakresu negatywnych postaw wobec osób LGBTQ.

Scroll to Top