osoba rzecznicza / rzecznictwo (ang. advocate)

1 osoba, która aktywnie działa na rzecz eliminacji nietolerancji oraz wspierania sprawiedliwości społecznej dla grupy zmarginalizowanej poprzez edukacji na rzecz wspieranej sprawy. 2 aktywnie wspierać lub opowiadać się za konkretną sprawą, działanie polegające na pracy na rzecz eliminacji nietolerancji oraz edukacji nt. wspieranej sprawy.

Scroll to Top