otwarte życie

sytuacja, w której osoba LGBTQ, która czuje się komfortowo, mówiąc otwarcie o swojej orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej.

Scroll to Top