passing

1   osoby trans* akceptowane jako, lub mogące “uchodzić za” członka swojej samoidentyfikującej się tożsamości płciowej (niezależnie od płci przypisanej przy urodzeniu) bez bycia identyfikowanym jako trans*.] 1. stan, w którym osoba trans jest akceptowana i odbierana jako osoba płci odczuwanej 2 osoba LGB/queer, która jest uważana lub postrzegana jako hetero.

Scroll to Top