stres mniejszościowy

termin opisuje wysoki poziom stresu, z jakim spotykają się członkowie napiętnowanych grup mniejszościowych. Może być spowodowany wieloma czynnikami, w tym słabym wsparciem społecznym i niskim statusem socjoekonomicznym; dobrze poznane przyczyny stresu mniejszościowego to uprzedzenia interpersonalne i dyskryminacja.

Scroll to Top