tożsamość płciowa

postrzeganie własnej płci przez osobę i sposób, w jaki osoba się określa.

Scroll to Top