uprzedzenie

nieuzasadniony negatywny stosunek do określonej grupy ludzi lub rzeczy, lub preferowanie jednej grupy ludzi lub rzeczy nad inną.

Scroll to Top