Institucinė priespauda

sisteminis ir netinkamas elgesys su žmonėmis, priklausančiais socialinės tapatybės grupei, palaikomas ir vykdomas visuomenės ir jos institucijų, pagrįstas tik asmens priklausymu socialinio tapatumo grupei. Institucinė priespauda atsiranda, kai nustatyti įstatymai, papročiai ir praktika sistemingai atspindi ir sukuria nelygybę, pagrįstą priklausymu tikslinėms socialinio tapatumo grupėms.

Scroll to Top