Mažumų stresas

Mažumų stresas apibūdina didelį streso lygį, su kuriuo susiduria stigmatizuotų mažumų grupių nariai. Tai gali lemti daugybė veiksnių, įskaitant prastą socialinę paramą ir žemą socialinę ekonominę padėtį; gerai suprantamos mažumų streso priežastys yra išankstinis nusistatymas ir diskriminacija.

Scroll to Top