Neapykantos nusikaltimas

nusikaltimas, padarytas prieš konkretų asmenį (ar asmenų grupę), motyvuotas išankstiniu nusistatymu dėl aukos (ar aukų) rasės, etninės kilmės, religijos, lyties, seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar požymių arba kitų priežasčių, susijusių su mažumomis ir nepakankamai atstovaujamomis kategorijomis; neapykantos nusikaltimas yra grasinanti žinia, nukreipta į visą bendruomenę, kuriai priklauso auka arba kuriai, kaltininko nuomone, priklauso auka.

Scroll to Top