Pasirinktoji šeima

nebūtinai biologiškai giminystės ryšiais susijusi žmonių grupė, sudaryta ne pagal kraujo, o pagal pasirinkimą, siekiant nuolat teikti abipusę socialinę ir emocinę / psichologinę paramą. Dar vadinama surasta šeima. Kitaip nei “kilmės šeima” (pagrįsta biologiniais ar teisiniais ryšiais), pasirinktoji šeima grindžiama pasirinktais ryšiais, nebūtinai biologiniais. Pasirinktos šeimos paplitusios LGBT bendruomenėje, veteranų grupėse, paramos bendruomenėse, įveikusiose priklausomybę ar vaikystėje patirtą prievartą, ir draugų grupėse, kurie mažai bendrauja su savo biologiniais tėvais arba visai nebendrauja.

Scroll to Top