agender

osoba, która  nie  utożsamia się z tradycyjnym systemem płci; ktoś, kto postrzega siebie jako istniejącego bez płci. Czasami nazywana w języku angielskim gender neutrois, gender neutral, lub genderless.

Scroll to Top