androgynia; androgyniczny_a:

1 ekspersja płciowa zawierająca elementy zarówno męskości, jak i kobiecości; 2 sporadycznie używany w miejsce “interpłciowości” do określenia osoby o anatomii zarówno żeńskiej, jak i męskiej, na ogół w formie “androgyne”.

Scroll to Top