bigender

osoba, która oscyluje pomiędzy tradycyjnie ”kobiecymi” i “męskimi” zachowaniami i tożsamościami płciowymi, identyfikując się z obiema płciami (lub czasami identyfikując się z mężczyzną lub kobietą, a niekiedy trzecią, inną płcią).

Scroll to Top