bifobiczny

słowo używane do opisania działań, zachowań lub osób, które demonstrują elementy tego zakresu negatywnych postaw wobec osób biseksualnych.

Scroll to Top