bifobia

szereg negatywnych postaw (np. strach, złość, nietolerancja, niewidzialność, niechęć, wymazywanie lub dyskomfort), które można mieć lub wyrażać w stosunku do osób biseksualnych. Bifobia może występować  zarówno w społeczności LGBTQ jak i w społeczeństwie heteroseksualnym.

Scroll to Top